'Αρθρα

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων

Πλήρης Λίστα Αναφορών

Επιλεγμένα άρθρα ελεύθερα για λήψη

1.

Anastasiadis A., Mosoarca M., Pietrus C., Mazzolani FM, (2015): Some thoughts for the prediction of the local inelastic capacity of MRF subjected to seismic actions. Paper No 45. Submitted to 8th STESSA Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas. Tongji University, July 2015, China, 1443-1450.

PDF

2.

Mosoarca M., Anastasiadis A., Petrus C. (2014): Structural analysis of Synagogues from Timisoara, Romania. 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. SACH 2014, Mexico City, 14-17 October 2014. CD, topic 11, fullpaper 001.

PDF

3.

Anastasiadis A., Voghiatzis T., Sachpazis C. (2014): Trends and needs for the prediction of the inelastic capacity of steel members considering the differences in seismic loading conditions. 8th National Conference of Steel Structures. Tripoli, 3-5 October, Greece. CD, P021.

PDF

4.

Mosoarca M., Gioncu V., Anastasiadis A, Petrus C., (2014): Consolidation of Historic Wood churches from Banat seismic region, Romania. Proceedings of the 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, PROHITECH-2014, Antalya, Turkey, 681-687.

PDF

5.

Anastasiadis A., Mosoarca M., Gioncu V., (2012): New aspects concerning the ductility of steel members. Behavior of Steel Structures in Seismic Areas, STESSA 2012, Chile. 455-461.

PDF

6.

Gioncu V., Mosoarca M., Anastasiadis A., (2012): Prediction of available rotation capacity and ductility of wide flange beams. Part 1: DuctRot M computer program. Journal of Constructional Steel Research, 69 (2012), 8-19.

PDF

7.

Anastasiadis A., Mosoarca M., Gioncu V., (2012): Prediction of available rotation capacity and ductility of wide flange beams. Part 2: Applications. Journal of Constructional Steel Research, 68 (2012), 176-191.

PDF

8.

Anastasiadis A., Mosoarca M., Gioncu V., (2011): Local ductility of rolled steel beams using the theory of plastic collapse mechanism. Eurosteel 2011, Hungary, 1185-1190.

PDF

9.

Κόκκαλης Παναγιώτης, (2011): Υπολογιστικές σχέσεις στρεπτικών σταθερών τυπικών μεταλλικών διατομών. Μεταλλικές Κατασκευές, Τεύχος 1.

PDF

10.

Βογιατζής Τζανετής, (2011): Υψηλά κτίρια ανά τον κόσμο. Προβληματισμοί πιθανής εφαρμογής στην Ελλάδα. Μεταλλικές Κατασκευές, Τεύχος 1.

PDF

11.

Anastasiadis A., Mosoarca M., (2009): Vulnerability assessment of RC buildings for earthquake insurance purposes, Recent Advances in Risk Management, Assessment and mitigation,  RIMA' 10, UP Bucharest, Ro, T.U. Sofia, BG, April 2010, Bucharest, 126-131. 

PDF

12.

Aναστασιάδης A., Βογιατζής T., (2009):  Αντισεισμικά συστήματα μεταλλικών και σύμικτων τοιχωμάτων, Μεταλλικές Κατασκευές, Τεύχος 3ο.

PDF

13.

Gioncu V., Mosoarca M., Anastasiadis A., (2009) : Proposal to increase ductility of steel structures, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, STESSA 2010, Lehigh University, USA, 679-684.

PDF

14.

Τrezos Κ., Αnastasiadis Α., Pantouvakis Χ., Poursanidis Ι (2008): Structural Index of reinforced concrete buildings. 3rd Greek Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, November 2008, Athens, CD number 1786, (in Greek).

PDF

15.

Anastasiadis A., (2008):Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών με χρήση βαφών. Mεταλλικές κατασκευές, Τεύχος 3ο.

PDF

16.

Αναστασιάδης Α., Καμπούρης Α., Παυλίδης Θ. (2006): Ταχύς προσεισμικός έλεγχος χαμηλών φραγμάτων. 15th Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος. Οκτώβριος 2006, Αλεξανδρούπολη Τόμος Β,  56-65.

PDF

17.

Anastasiadis A., (2006): Αντισεισμική μόρφωση μεταλλικών φορέων. Mεταλλικές Κατασκευές, Τεύχος 4ο.

PDF

18.

Gioncu V., Mosoarca M., Anastasiadis A., (2007): Precast concrete structures in seismic zones: Analysis of occurred damages. Conf. Structuri Prefabricate din Betonul Armat in Centrul si Estul Europei, Cluj-Napoca, Romania, pag 39-53. (in Romanian)

PDF

19.

Anastasiadis A., Mosoarca M., Gioncu V. (2005): Design aspects of reduced beam sections for IPE and HEA European profiles. 5th Hellenic National Conference on Steel Structures, 29/9-2/10 Xanthi, Vol. I, pp. 25-33

PDF

20.

Anastasiadis A., Mosoarca M. (2004): Multi-Level earthquake design of steel frames: A designers view. Recent Advances and New Trends in Structural Design, Coll. dedicated to Prof. V Gioncu, May 7-8, Timisoara, Romania, 307-315.

PDF

21.

Mosoarca M., Anastasiadis A., (2004): Behavior of rc shear walls with staggered openings in seismic zones, New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, October 2004, Bratislava, Slovakia, 321-325.

PDF

22.

Anastasiadis, A., (2003): ΄Structural Restoration of Historical Buildings. Greek experience. 3rd Workshop ΄΄ Restoration of Architectural Surfaces΄΄, under auspices of UNESCO Venice, Summer course, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania, Faculty of Architecture. 

PDF

23.

Anastasiadis A. (2002): Performance of steel moment resisting frames during the Northridge earthquake. A Greek seismic design perspective. Scientific Review of  ΚTIRIO, A/2002, 49-59 (in Greek).

PDF

24.

Anastasiadis A, Mateescu G, Gioncu V (2000): Improved ductile design of steel MR-frames based on constructional details. In Proceedings of 9th International Conference on Metal Structures. Ed. M. Ivan. Timisoara, Romania 19-22 October 2000, 367-376.

PDF

25.

Anastasiadis A, Gioncu V, Mazzolani F.M (2000): New Trends in the Evaluation of Available ductility of Steel Members. Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, STESSA'2000, Montreal. Canada, 3-10.

PDF

26.

Anastasiadis A, Gioncu V, Mazzolani F.M (2000): Toward a Consistent Methodology for Ductility Checking. Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, STESSA'2000, Montreal, Canada, 443-453.

PDF

27.

Anastasiadis A, Gioncu V, Mazzolani F.M (1999): New upgrading procedures to improve the Ductility of Steel Moment-Resisting Frames. XVII Congresso, CTA, Napoli 3-5 October 1999, 193-204.

PDF

28.

Anastasiadis A, Mateescu G, Gioncu V, Mazzolani F.M (1999): Reliability of Joint Systems for Improving the Ductility of Moment Frames.  Stability and Ductility of Steel Structures, 9-11 September 1999, Eds. D.Dubina & M. Ivanyi, London: Elsevier, 259-268.

PDF

29.

Anastasiadis A, Gioncu V (1999): Ductility of IPE and HEA Beams and Beam-Columns. Stability and Ductility of Steel Structures, 9-11 September 1999, Eds. D.Dubina & M. Ivanyi, London: Elsevier, 249-258.

PDF

30.

Anastasiadis A, Gioncu V (1998): Influence of Joint Details on Local Ductility of Steel Moment Resisting Frames. 3rd Greek National Conference on Steel Structures, 1998, 311-319.

PDF

31.

Αναστασιάδης Α., Προσεισμική ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση μεταλλικών δομικών στοιχείων, Μεταλλικές Κατασκευές, 2008.

PDF

32.

Αναστασιάδης Α., Κτιριακές κατασκευές από δομικό χάλυβα: Μόρφωση-Σχεδιασμός και Πλαίσιο κανονισμών., 1ο Πανελλήνιο Forum Προκατασκευών και Μεταλλικών κατασκευών, 2002.

PDF

33.

Αναστασιάδης Α., Σχεδιασμός και ασφάλεια μονόροφων μεταλλικών κτιρίων, Δελτίο ΣΠΜΕ, 2002.

PDF

34.

Αναστασιάδης Α., Σχολιασμός των ΠΕΤΕΠ με έμφαση στα έργα από δομικό χάλυβα, Δελτίο ΤΕΕ, 2002.

PDF

35.

Αναστασιάδης Α., Αντισεισμική προστασία κτιρίων: Φιλοσοφία- προϋποθέσεις- πλαίσιο κανονισμών, Ύλη & Κτίριο, Ένθετο Αφιέρωμα, 2000.

PDF

         

 

  

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search