Παρουσιάσεις

 1. Lessons learned from recent earthquakes: Observed damage and new type of steel connections, 2003, UPT lecture. PDF

 2. Structural restoration of historical monuments. Specific examples of Greek practice. 2003, Summer course lecture, Unesco-UPT. PDF

 3. Design aspects of reduced beam sections for IPE and HEA  European profiles. Conference paper presentation, 2005. PDF

 4. Φάκελος Ασφάλειας Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος. Πρόταση σύνταξης του ΄΄Μητρώου Οικοδομής΄΄.15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 2006. PDF

 5. Vulnerability assessment of r/c buildings for earthquake purposes.  RIMA 2010, Bucharest, Romania. PDF

 

......

About us

 ASΑnastasiadis  & Associates is a specialized firm operating in the field of the development of civil engineering works, dedicated to provide structural, hydraulic and geotechnical design and consulting services, as well as, project management and supervision.

 

 

Contact us

ΑSΑnastasiadis & Associates
Consultant Engineers
Taskou Papageorgiou 10,

54631, Thessaloniki, Greece

Τ: ++302310-230 529  

F: ++302310-261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search