Ιστορικό

 

 

 

 

Το γραφείο αρχικά ιδρύθηκε το 1977 από τον Σωκράτη Α. Αναστασιάδη παρέχοντας υπηρεσίες τοπογραφικού, πολεοδομικού

χαρακτήρα καθώς και νομικοτεχνικές υπηρεσίες στον τομέα της γεωδαισίας.

 

Το 2000 εξελίσσεται σε γραφείο παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και σχεδιασμού τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού, υπό την διεύθυνση του Άνθιμου Σ. Αναστασιάδη με την επωνυμία ΑSAναστασιάδης & Συνεργάτες. Η προηγούμενη εμπειρία και περγαμηνές του γραφείου αποτέλεσαν την βάση της περαιτέρω εξελικτικής μας πορείας μέσα στον χρόνο.    

 

Με γνώμονα την ήδη υπάρχουσα αποκτηθείσα αξιοπιστία της αγοράς συνεχίζουμε την πορείας μας παραμένοντας σταθεροί στις αξίες που λάβαμε από τους προκάτοχους μας, παρέχοντας υπηρεσίες που ως τελικό στόχο έχουν την ειλικρινή εξυπηρέτηση του πελάτης μας.    

 

Η ΑSAναστασιάδης & Συνεργάτες από το έτος 2013 έχει αναπτύξει μια μόνιμη σύμπραξη με την “Γεωδόμηση Ε.Π.Ε.”, υπό την διακριτική επωνυμία GeoStatic Prs, προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες  υπηρεσίες γεωστατικού-γεωπεριβαλλοντικού χαρακτήρα σε ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα, (www.geostatic.eu

 

 

 

 

 

.........

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search