Εταιρεία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

 

 

Η ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες, ASA, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων. Παράλληλα, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα νομικοτεχνικού ελέγχου, όπως υπηρεσίες τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, τεχνικής διαιτησίας καθώς και εκτίμησης δομικών έργων. Τέλος, λόγο της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, εμπειρίας, και τεχνογνωσίας των στελεχών που συνθέτουν το γραφείο προσφέρει συμβουλευτικές, και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Η ΑSΑ, έχει πολύχρονη εμπειρία στα τεχνικά έργα λειτουργώντας αδιάκοπα από το 1977. Το Γραφείο, έχει εμπλακεί σε διάφορες φάσεις ποικίλων, σύνθετων και διαφορετικού χαρακτήρα τεχνικών έργων, αντιμετωπίζοντας κάθε έργο με το ίδιο πάθος για την τέχνη και την επιστήμη του μηχανικού. Παρέχει προς τους πελάτες αξιόπιστες, ασφαλείς και οικονομικές τεχνικές λύσεις, φροντίζοντας πάντοτε για την κατασκευασιμότητα αυτών, ενώ όπου είναι αναγκαίο εφαρμόζει πρωτοποριακές και μη συμβατικές επιλύσεις.

 

Η ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες, απασχολείται σε έργα ιδιωτικού αλλά και δημόσιου ενδιαφέροντος. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών καθώς και με την βοήθεια του δικτύου πελατών της παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για έργα σε χώρες της Βαλκανικής. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στην σύμπραξη, GeoStatic Partnership, www.geostatic.eu,  αναλαμβάνοντας σύνθετα έργα γεωστατικού και γεω-περιβαλλοντικού χαρακτήρα.  

 

Εταιρικό προφίλ.

 

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search