Διατηρητέο Κτίριο, Ξενοδοχείο, Ντολτσό, Καστορία

Διατηρητέο Κτίριο, Ξενοδοχείο, Ντολτσό, Καστορία

Στατική μελέτη αναβάθμισης και επανάχρησης παλαιού πέτρινου οικήματος, από κατοικία σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας αναστρέψιμες και οικολογικές λύσεις όπως στοιχεία από δομικό χάλυβα, ξύλο και πέτρα.  Διατηρήθηκε το εξωτερικό κέλυφος και εσωτερικά ανεγέρθηκε μεταλλικός σκελετός με σύμμικτα πατώματα συνδεόμενος ελαστικά με την επισκευασμένη περιμετρική τοιχοποιία.    

 

Ιδιοκτήτης: Δήμου ΕΠΕ, Ντόλτσο, Καστοριά

Γενικός εργολάβος: Aκρόλιθος A.T.E.

Aρχιτεκτονική μελέτη: Γκουτζιμάνης & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

Eπίβλεψη: Σωχόπουλος Α

Περαίωση έργου: 2009-2010

Date

22 Ιανουαρίου 2015

Tags

Magazine

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search