Συγκρότημα Βιομηχανικών Κτιρίων Βαθιάς Κατάψυξης, AMASA AEBET.

Συγκρότημα Βιομηχανικών Κτιρίων Βαθιάς Κατάψυξης, AMASA AEBET.

Οριστική στατική μελέτη και μελέτη εφαρμογής επέκτασης συγκροτήματος μεταλλικών κτιρίων, βασικού ανοίγματος 48.0 m, ύψους 15.0 m, συνολικού εμβαδού 4100 μ2, μονάδας συντήρησης και κατάψυξης λαχανικών με ειδικά βιομηχανικά δάπεδα κατάψυξης –30Co της Αmasa AEBET, για την “Κ.Ξ Αmkat –Μιδέλκος Ε.Π.Ε.” στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.

 

Ιδιοκτήτης: Amasa S.A.

Γενικός Εργολάβος: Mιδέλκος Ε.Π.Ε-Amakat Ltd

Μεταλλική Κατασκευή: ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Ε

Περαίωση Έργου: 2003-2004

Date

22 Ιανουαρίου 2015

Tags

Magazine

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search